Koltuk

Oturma odaları ve salonlarda kullanılan koltuk tipleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, çok değişiklik gösterir.

Bunları başlıca dört grupta toplanabilir.

a) Hafif Koltuklar:

Küçük salonlarla oturma odaları için seçilen bu koltuklar bir tür kolçaklı sandalye görünümündedir. Yanları açık, arkalıkları yarı doludur.

Fazla yer kaplamaz. Hafifliği nedeni ile kolay yer değiştirebilir.

b) Orta Tip Koltuklar:

En çok kulalnılan koltuk tipleridir. Arkalık ve yanlıkları gerektiğinde dolu yapılabilir. Oturuşu rahattır. Kolay taşınabilir.

c) Ağır Koltuklar:

Arkalık ve yanlıkları kapalıdır. Esneme derinlikleri fazladır. Genişlik ve derinlik ölçüleri orta tip koltuklara göre arttırılmıştır. Bu nedenle ağırdır. Büyük salonların belli başlı yerlerine, sık sık yer değiştirmemek üzere yerleştirilir.

d) Dinlenme Koltukları (berjer):

Ağır koltuklarda arkalık yükseklikleri artırılıp, iki yanlara baş dayama için (kulak) adı verilen yastıklar konulmuştur. Dinlenme koltukları bir salonda bir veya iki tane bulunup, çoğunlukla okuma amacıyla pencere önündeki bir köşeye veya dinlenme amaçlı için şömine önüne konur.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz sandalye ve koltukların döşeme teknikleri ile ölçü özellikleri bir sonraki yazımızda okuyabilirsiniz.

Fileli Koltuklar